Search in the website:

Bi ftit kliem

Music & Lyrics Miriam Christine

Bi ftit kliem

Ejja ftit ħdejja

Ngħidu kelmtejn int u jien

Ibni, x’sar minnek

Kemm ilna ma nkunu flimkien

Jien naf l-istorja

Għandek x’tagħmel kull hin

Il-ħajja wisq mgħaġġla

Fejn taru, fejn marru s-snin?

Niftakar il-jum li welliddtek

Dak kien l-isbaħ żmien

Mill-bidu dejjem ftiehemna… Bi ftit kliem

 

Bi ftit kliem, bi ftit kliem

Jien qed ngħidlek

M’hawnx bħalna int u jien

Għax kien x’kien, dieqa u sliem

Qalbi tħabbat biss għalik

U għalkemm jgħaddu l-jiem

Inħobbok iżjed ma jtul iż-żmien

Qalbi ntik, ħsiebi fik

 

Għidli kif inti

Parir dejjem lesta nagħtik

Iftaħ dik qalbek

Nisimgħek u ngħinek irrid

Nixtieq li tkellimni fuq kollox

Passat u ġejjien

Int taf li dejjem ftiehmna… Bi ftit kliem

 

Bi ftit kliem….

 

Xi darba trid tasal

Ġurnata fejn ma jkunx hemm jien

Biss ibni f’qalbek għożż

Dal ftit kliem

These few words

Come here beside me

Let’s share a few words between us

My child, what happened?

It has been way too long…

I know how the story goes

You’re always so busy

Life is so chaotic

The years.. where have they gone?

I remember the day I gave birth to you

Those were the happiest times

We were always close… all we ever needed were a few words

 

With these few words

I’m telling you

That we are unique

Whatever happens, in better or worse times

My heart beats only for you

As each day passes

I will love you more 

I give you all my heart, I constantly think of you

 

Tell me how you really feel

I’m always ready to share some advice

Open your heart

All I want to do is listen and help

I wish you could share all your feelings

Those past and present

You know we were always close… all we ever needed were a few words

 

With these few words…

 

One day there will come a time

When I won’t be around anymore

My child,

I hope you’ll always hold these few words

Close to your heart