Search in the website:

Ngħidlek

Music: Miriam Christine Lyrics: Joe Julian Farrugia

Ngħidlek

al-ħin din qalbi tfawwar mgħannaq ħsiebi fik
Il-ħajr li kont għażiltni kemm nixtieq nurik
Niftakar żmien li għadda u tar, mar-riħ
Għalija dejjem kien hemm int fil-ferħ u d-dieq
Kont sur quddiemi meta ħabbtu l-mewġiet
Matul s-snin żammejna sħaħ, flimkien
Illum li m'għadekx haw'
Jitnissel f'qalbi mrar
Għall-ħsieb li qatt ma ntqal…    Irrid…

 

Ngħidlek
Dak li hemm mistur ġo din il-qalb
Dak il-kliem li ma stajt ngħidlek qatt
Kemm xtaqt li lissint inħobbok
Ngħidlek
Serraħ rasek, orqod, strieħ fis-sliem
Għallimtni ngħix u nħobb u nkun li jien
Ngħidlek

 

Minn skietek u għemielek ħadt eżempju kbir
Urejtni b'għerf x'inhu tal-ħajja t-tifsir
Biex ħajti tkun imħabba fil-ġejjien
Illum li m'għadekx haw'
Nixtieq li int tkun taf
Il-ħsieb li qatt ma ntqal…   Irrid…

 

Ngħidlek…U nibqa' rrid narak
Nisimgħek kemm nixtieq
Imqar fil-ħoss tar-riħ, f'żernieq

 

Ngħidlek…….   
Inħobbok pa`

I Tell You

I need a moment just to turn my thoughts to you
I thank you for my life and all the love I knew
I remember a time swiftly gone, like the wind
You were always there, in happiness and despair
A shield when the waves battered our home
Over the years, we always stuck together
And now you’ve gone away
This ache is here to stay
For words I left unsaid… I wish to…

 

Tell you
What is buried deep inside my heart
Those words that I could never say
I wish I told you how much I loved you
I tell you
Just lay your head, sleep and rest in peace
You taught me how to live, love and be who I am today
I tell you…

 

Throughout your life you’ve shown me how to live
You had this wise way, you taught me how to give
So my life would be blessed with love one day
And now you’ve gone away
I wish you get to know
The words that were never said… I wish to…

 

Tell you…
 

I wish I could see you again
If only I could listen to your voice once more
Even in the sound of the wind, at dawn

 

I’ll tell you……       
Dad, I love you.