Search in the website:

Tieqaf qatt

Music: Miriam Christine Lyrics: Rita Pace

Tieqaf Qatt

Kemm hemm mistoqsijiet

U diffikultajiet

U kuljum issib ostakli bil-mijiet

Tistaqsi għaliex jien?

Imma trid tkun qalbien

Anke jekk il-ħajja tista’ tkun għalliema iebsa

Il-pinna ħu f’idejk…u kun kittieb

Kapitlu ġdid hemm wara l-bieb

 

Jekk waqajt… is-saħħa sib, tqum mill-ġdid

Jekk żbaljajt…  ammetti w issarfu f’ġid

Għax kulħadd jaċċetta ħtijietu jrid

Meta jidher li d-dinja għalik spiċċat

Tieqaf qatt!

 

Minflok attur passiv

Kun aktar pożittiv

Ħu f’idejk l-għażliet ta’ ħajtek…emmen fik

Titgħallem mill-weġgħat

Flok jgħakksek il-passat

Jista' jkun tagħlima…jgħinek tibda paġna ġdida

Il-ħajja hi f’idejk ukoll ħabib

Għażla oħra jista’ jkun hemm bi ħsieb

Anke meta tħoss li wasalt fit-tmiem…

Tieqaf qatt… qatt u qatt!

 

Jekk waqajt… is-saħħa sib, tqum mill-ġdid

Jekk żbaljajt… ammetti w issarfu f’ġid

Għax kulħadd jaċċetta ħtijietu jrid

Meta jidher li d-dinja għalik spiċċat

Tieqaf qatt… qatt u qatt!

Keep Going On

So many questions

And obstacles

Everyday we’re faced with hundreds of difficult moments

We ask ourselves ‘why me?’

But then we have to find our inner strength

Even when life teaches us the hard way

Let’s write our story ourselves… we can be the author

A new chapter is waiting to be written

 

Let me fall… so I can get  up stronger

Let me make mistakes… and once I admit my weakness I will find my peace

We all have to come to terms with our faults

When it seems that our world has come to an end

Keep going on

 

Instead of being passive

Let’s create a positive reality

We can be assertive with our life’s choices… believe in ourselves

We learn from our pains

We won’t let our past punish us

It can be a learning curve… we turn a new page

Our life is our hands, my friend

We can choose a different ending with some thought

When we feel we’re at the end…

Keep going on… and on…

 

Let me fall… so I can get  up stronger

Let me make mistakes… and once I admit my weakness I will find my peace

We all have to come to terms with our faults

When it seems that our world has come to an end

Keep going on