Search in the website:

Wara l-kanċell

Music: Miriam Christine Lyrics: Joe Julian Farrugia

Wara l-kanċell

Griżi l-ħitan u mudlam il-passaġġ

Ħsiebi marsus, ma nistax ma ngħajjatx

Brix u tinqix li ta’ qabli ħażżew

M’hawnx x’tagħmel jekk maqful hawn ġew.

Jum wara jum qatt ma jgħaddi ż-żmien

Dejjem l-istess il-passat u l-ġejjien

Waħdi f’dir-rokna bla ebda kuntatt

Kliemi mal-ħajt jew ma’ ritratt.

Ġurnata war’ oħra, daqstant ma niflaħx.

 

Nixtieq fi mnifsejja il-ħlewwa tal-wied.

Nixtieqni nixxabbat mal-irdumijiet.

Nixtieq ma’ ħaddejja ir-raxx tal-mewġiet.

Nixtieq niġri ħieles fuq l-isbaħ ramliet.

Nixtieq kieku kellhom iseħħu x-xewqat

‘Mma kont għamilt żball u spiċċajt kundannat.

Maqful id-destin f’dan l-eħrex kastell

Għax il-ħsieb biss li jtir... minn wara l-kanċell.

 

Min jaf x’jaħsbu fuqi ta’ qabel il-ħbieb?

Min jaf jiġihomx imqar l-iċken ħsieb?

Min jaf jekk għad noħroġ jgħarfuni jibqgħux?

Inkun inbdilt, jifhmux għaliex?

Min jaf tal-familja humiex qed jaħbuli?

Bid-daħka ta’ fommhom xi jridu jgħiduli?

Min jaf lura d-dar jekk għadx hemm interess?

Mill-vittmi x’sar li ħloqt b’idi stess?

Ġurnata war’ oħra, daqstant ma niflaħx.

 

Nixtieq fi mnifsejja il-ħlewwa tal-wied....

 

Nixtieq li ninbidel u skop ma narax

Id-dinja kontrija, nies hekk ma tafdax.

Nixtieq meta norqod is-sebħ ma jiġix

Avolja l-ħolm ma jnessinix.

Ma nafx fejn l-aħjar jekk hux ħieles....

jew wara l-kanċell.

Chained

Grey painted walls in the darkest of rooms

Solitude echoing into the gloom

Sometimes I scream, but there’s no one there

It’s all I do in my despair

Time’s standing still and I’m only to blame

Day after day, it’s always the same

No one to talk to, discussion for one

Not easy what I’m going through

This life I can’t stand, I’m going insane

 

I wish I could fly outta here and run free

To reach for the future upon land and sea

I wish it’s the end, of what used to be

I wish it’s all over to find a new me

I used to be happy, a smile on my face

But just one mistake to end up in this place

No taste of the wind, no glittering sun

It’s only in a dream.... when chained to these walls

 

Who knows out there if I still have friends?

What do they think? Do they understand?

Would they deny they know who I am

They won’t perceive all that I feel

Sometimes I am sorry for what I have done

The trauma I’m living is not yet begun

Will I ever look in my victim’s eyes?

Who knows by time? Will they forgive?

This thought I can’t stand, I’m going insane.

 

I wish I could fly outta here and run free….

 

I wish I could change, but no strength is found

The world finds me strange, my voice has no sound

If only I could disappear in the ground

So all my pain won’t show again

Do I, wish to fly?

Or forever.... Be chained to these walls.